Egzaminy DT, szkolenia BHP, porady oferty wózków widłowych.

   

Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika w związku z wymaganiami przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ?

Artykuł omawia, jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika w związku z wymaganiami przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem magazynów. Przedstawione zostały wymagania oraz zasady związane z prewencją wypadków...

Czytaj więcej >>

Kategoria UDT na wózki jezdne

Ile kategorii uprawnień na wózki jezdniowe podnośnikowe rozróżnia UDT? UDT, czyli Urząd Dozoru Technicznego wyodrębnia trzy takie kategorie: III WJO, II WJO, I WJO. III WJO jest kategorią najniższą pozwalającą obsługiwać wózki...

Czytaj więcej >>

Zagrożenia powodujące wypadki w magazynach

Wypadki w miejscach pracy zdarzają się wszędzie i zazwyczaj nie bez przyczyny. Jeżeli chodzi o magazyny, do najczęstszych przyczyn powodujących powstanie zagrożenia wypadkiem, należą: • używanie pojedynczych bądź całych systemów regałów...

Czytaj więcej >>

Zestawy pytań do egzaminów

Urząd Dozoru Technicznego zatwierdził zupełnie nowe zestawy pytań do egzaminów, uprawniających do obsługi urządzeń transportu bliskiego. Zestawy zostały ujednolicone i wprowadzone do każdego Urzędu Dozoru Technicznego. Dzięki takim działaniom poziom...

Czytaj więcej >>

Obowiązki pracodawcy a BHP

Ten artykuł ma na celu przedstawić obowiązki pracodawcy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynach. Przedstawia on wymagania i zasady prewencji, które mają zmniejszyć ryzyko zawodowe związane z pracą w takich miejscach. Znajdują się tutaj także...

Czytaj więcej >>