Zestawy pytań do egzaminów

uprawnień wózek widłowyUrząd Dozoru Technicznego zatwierdził zupełnie nowe zestawy pytań do egzaminów, uprawniających do obsługi urządzeń transportu bliskiego. Zestawy zostały ujednolicone i wprowadzone do każdego Urzędu Dozoru Technicznego. Dzięki takim działaniom poziom egzaminów w całym kraju ma zostać wyrównany.

Dwuczęściowy zestaw pytań

Każdy zestaw pytań został podzielony na dwie odrębne części. Jedne pytania są typowo techniczne, drugie natomiast ogólne. W przypadku pytań ogólnych wprowadzone zostało pewne ujednolicenie. Są one bowiem losowane podczas nabywania uprawnień na wózki, suwnice, żurawie czy też podesty. Pytań w puli jest jedynie 22, co w porównaniu z pytaniami obowiązującymi na prawo jazdy, stanowi niewielką liczbę. By móc przejść do drugiej części, czyli technicznej, egzaminowany musi udzielić dwóch poprawnych odpowiedzi na pytania ogólne. Pytania techniczne nie są ujednolicone co oznacza, że każda kategoria uprawnień ma inne, indywidualne. Pośród tych pytań pojawiają się takie odnoszące się do zagadnień czysto specjalistycznych. Mowa jest w nich zatem między innymi o układach hydraulicznych, obwodach elektrycznych w poszczególnych urządzeniach czy też o hamulcach. Część techniczna sprawa również, czy egzaminowany potrafi sprawdzać sprawność poszczególnych układów w urządzeniach.

Jak wyglądają zestawy pytań?

Każda osoba przystępująca do egzaminu, do swojego wniosku ma przypięte aż trzy zestawy wylosowanych pytań. Składają się one z dwóch pytań ogólnych oraz trzech dotyczących zagadnień technicznych. To egzaminator decyduje o tym, jaki zestaw zostanie przydzielony osobie egzaminowanej. Zdarza się jednak tak, iż egzaminatorzy pozwalają dokonać wyboru osobie zdającej. Wówczas może ona zdecydować się na taki zestaw pytań, w którym czuje się zdecydowanie najlepiej i ma świadomość, że jest w stanie bez trudu sobie z nim poradzić. Na pytania ogólne należy odpowiedzieć oba, by móc w ogóle przejść do drugiej części. W przypadku pytań technicznych, zazwyczaj egzaminowanemu wystarczy odpowiedzenie na jedno z nich. Egzamin teoretyczny zazwyczaj odbywa się na zasadzie ustnego testu.

Czy egzamin praktyczny również się zmienił?

Co do egzaminu praktycznego, tutaj nie zaszły żadne zmiany. Oczywiście w zależności od tego jakie uprawnienia chce zdobyć egzaminowany, musi wykonać kilka ściśle określonych manewrów konkretnym urządzeniem. Zazwyczaj osoba egzaminowana przystępuje do egzaminu praktycznego dopiero wtedy, gdy uda jej się zaliczyć egzamin ustny.

Jaka jest zdawalność tego typu egzaminów?

Może ci się wydawać, że nie jesteś dobrze przygotowany do egzaminu w UDT. Jeśli chcesz zmienić ten stan rzeczy, zgłoś się na kurs do naszej placówki.

W ośrodku przez nas prowadzony poziom zdawalności to 99, 2%.

Tylko w 2017 roku w naszej placówce do egzaminu zostało przygotowanych ponad 1500 osób.