Kategoria UDT na wózki jezdne

Ile kategorii uprawnień na wózki jezdniowe podnośnikowe rozróżnia UDT?

UDT, czyli Urząd Dozoru Technicznego wyodrębnia trzy takie kategorie:

  • III WJO,
  • II WJO,
  • I WJO.

III WJO jest kategorią najniższą pozwalającą obsługiwać wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane. II WJO daje uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych. Natomiast I WJO będący najwyższą kategorią uprawnień daje prawo do obsługi wszystkich rodzajów wózków jezdniowych, także specjalizowanych

Jakie wymagania należy spełnić, aby uzyskać takie uprawnienia?

Pierwszym krokiem jest ukończenie kursu operatora, drugim zdanie egzaminu państwowego. Przeprowadzany jest on przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Ważną zaletą naszej oferty jest to, że uczestnicy zdają egzamin na tych samych wózkach, na których się uczyli, ponieważ odbywa się on w tym samym miejscu co kurs.

Do operowania jakim wózkami uprawnia kategoria III WJO?

III WJO, czyli najniższa kategoria daje prawo do prowadzenia wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych. Ich obsługa charakteryzuje się tym, że operator steruje nimi, idąc obok wózka. Czas trwania takiego kursu to 42 godziny. Po jego ukończeniu możliwe jest podejście do egzaminu.

wózki magazynowe warszawa

Do operowania jakim wózkami uprawnia kategoria II WJO?

Ta kategoria daje prawo do prowadzenia wózków z kategorii III WJO oraz wózków, którymi steruje się z kabiny lub podestu. Uprawnienia nie obejmują wózków specjalizowanych. Czas trwania tego kursu to 59 godzin. Jego przejście pozwala na przystąpienie do państwowego egzaminu.

Do operowania jakim wózkami uprawnia kategoria I WJO?

Najwyższa kategoria uprawnień pozwala na obsługę wszystkich rodzajów wózków. Zarówno tych, które obejmują kategorie III WJO i II WJO oraz wózków specjalizowanych. Całkowity czas trwania tego kursu to 81 godzin, a jego zaliczenie daje prawo podejścia do egzaminu.

więcej o magazynach na technikamagazynowa.com