Wymagania BHP w magazynach

Na podstawie przeanalizowanych przepisów, norm i pozycji literackich z kręgu magazynowania dóbr i towarów, a także na podstawie licznych obserwacji jakości i bezpieczeństwa pracy przy regałach magazynowych, zaproponowano pewne wymagania odnośnie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynach.

  1. Budynki magazynowe powinny być wyposażone, w zależności od wymagań, we wszystkie niezbędne instalacje, w szczególności chodzi o:
  • instalacje oświetleniowe i energetyczne
  • instalacje klimatyczne - w obiektach, które wymagają utrzymania wymaganych parametrów mikroklimatu w przestrzeni magazynowej
  • instalacje centralnego ogrzewania
  • instalacje wodno-kanalizacyjne
  • instalacje przeciwpożarowe i odgromowe - dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, a także towarów budynku oraz jego otoczenia
  • specjalistyczne instalacje i urządzenia, które stosuje się w przypadku sytuacji krytycznych podczas przechowywania niebezpiecznych chemicznych substancji. Wykorzystywane są one do ochrony środowiska oraz personelu obiektu.

bhp w magazynie

Niezwykle ważne jest, by budynki magazynowe były ognioodporne. Podłogi w pomieszczeniach powinny być odporne na działanie substancji, które są przechowywane na półkach, a także na uszkodzenia mechaniczne. Wszelkie uszkodzenia i nierówności na podłodze utrudniają pracownikom poruszanie się po obiekcie, przez co wykonywana praca może być mniej efektywna, a w razie zagrożenia może doprowadzić to do wypadku.Jeśli jest to możliwe, podłogi powinny być ulokowane na jednym poziomie, bez zbędnych progów, pochylni i schodów, które utrudniają poruszanie się po obiekcie. Szerokość drzwi musi być dopasowana do towarów, które będą przechowywane w obiekcie, a także do używanych w magazynie środków transportu i organizacji ruchu. W każdym z pomieszczeń powinny znaleźć się czytelne i dobrze widoczne tablice, na którym znajdą się informacje odnośnie maksymalnego obciążenia stropu na powierzchni jednego metra kwadratowego.Sufit i ściany również muszą być odporne na działanie substancji przechowywanych w obiekcie, a także muszą być wykonane z materiałów łatwych do czyszczenia i odkurzania. Okna muszą być zabezpieczone przed włamaniem. Powierzchnia oszklona do powierzchni podłogi powinna być w stosunku co najmniej 1:12. Nie wystarczy samo oświetlenie dzienne, powinno być zapewnione także odpowiedniej jakości oświetlenie sztuczne. W miejscach, w których występuje praca z etykietkami i małymi przedmiotami, konieczne jest zainstalowanie dodatkowego oświetlenia. Wszystkie lampy powinny odpowiadać przepisom o ochronie przeciwpożarowej.Projektując hale magazynowe należy uwzględnić ilość wszystkich pracowników, którzy będą przebywać w obiekcie, koniecznie z podziałem na kobiety i mężczyzn, w celu odpowiedniego rozplanowania sanitariatów. Jeśli podłoga obiektu znajduje się powyżej poziomu terenu, to obiekt musi być wyposażony w rampy, których wymiary muszą być dostosowane do używanych środków transportu.