BHP

Zagrożenia powodujące wypadki w magazynach

Wypadki w miejscach pracy zdarzają się wszędzie i zazwyczaj nie bez przyczyny. Jeżeli chodzi o magazyny, do najczęstszych przyczyn powodujących powstanie zagrożenia wypadkiem, należą: • używanie pojedynczych bądź całych systemów regałów...

Czytaj więcej >>

Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika w związku z wymaganiami przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ?

Artykuł omawia, jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika w związku z wymaganiami przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem magazynów. Przedstawione zostały wymagania oraz zasady związane z prewencją wypadków...

Czytaj więcej >>

Możliwe wypadki i zagrożenia zdrowotne. BHP

Możliwe wypadki i zagrożenia zdrowotne Według ustawy wypadkowej, uraz - jako skutek zaistniałego wypadku występuje wtedy, kiedy ciało, tkanki lub narządy człowieka zostały uszkodzone w wyniku zadziałania energii, pochodzącej od czynnika zewnętrznego...

Czytaj więcej >>

Wymagania BHP w magazynach

Na podstawie przeanalizowanych przepisów, norm i pozycji literackich z kręgu magazynowania dóbr i towarów, a także na podstawie licznych obserwacji jakości i bezpieczeństwa pracy przy regałach magazynowych, zaproponowano pewne wymagania odnośnie...

Czytaj więcej >>

Obowiązki pracodawcy a BHP

Ten artykuł ma na celu przedstawić obowiązki pracodawcy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynach. Przedstawia on wymagania i zasady prewencji, które mają zmniejszyć ryzyko zawodowe związane z pracą w takich miejscach. Znajdują się tutaj także...

Czytaj więcej >>