Urząd Dozoru Technicznego

Kategoria UDT na wózki jezdne

Ile kategorii uprawnień na wózki jezdniowe podnośnikowe rozróżnia UDT? UDT, czyli Urząd Dozoru Technicznego wyodrębnia trzy takie kategorie: III WJO, II WJO, I WJO. III WJO jest kategorią najniższą pozwalającą obsługiwać wózki...

Czytaj więcej >>

Zestawy pytań do egzaminów

Urząd Dozoru Technicznego zatwierdził zupełnie nowe zestawy pytań do egzaminów, uprawniających do obsługi urządzeń transportu bliskiego. Zestawy zostały ujednolicone i wprowadzone do każdego Urzędu Dozoru Technicznego. Dzięki takim działaniom poziom...

Czytaj więcej >>