Najnowsze wiadomości

23 lutego 2024 16:02

Rola Urzędu Dozoru Technicznego w Zapewnieniu Bezpieczeństwa Magazynów z Regałami

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) jest państwową jednostką...

Kategoria UDT na wózki jezdne

Ile kategorii uprawnień na wózki jezdniowe podnośnikowe...

Zestawy pytań do egzaminów

Urząd Dozoru Technicznego zatwierdził zupełnie nowe zestawy pytań...

Zagrożenia powodujące wypadki w magazynach

Wypadki w miejscach pracy zdarzają się wszędzie i zazwyczaj...

Możliwe wypadki i zagrożenia zdrowotne. BHP

Możliwe wypadki i zagrożenia zdrowotne Według ustawy...

Wymagania BHP w magazynach

Na podstawie przeanalizowanych przepisów, norm i pozycji...

Obowiązki pracodawcy a BHP

Ten artykuł ma na celu przedstawić obowiązki pracodawcy dotyczące...

BHP

Urząd Dozoru Technicznego